Anbi status Stichting Kyra Foundation

Schenken met voordeel
U kunt de Boerderij op IJburg (Stichting Kyra Foundation) financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Door de ANBI status van de Stichting Kyra Foundation geeft dit ook voor u nog een extra voordeel. Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Lees hier meer op de site van de belastingdienst wanneer giften aan goede doelen zoals ANBI’s aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte.

Meer informatie over onze doelstellingen, werkwijze, financiën, activiteiten en projecten vindt u in de jaarverslagen onderaan deze pagina.


Kamer van Koophandel Amsterdam nr: 63077973
IBAN NL82 TRIO 0197985068

Anbi status Stichting Kyra Foundation


Naam Stichting Stichting Kyra Foundation
RSIN 855082318

Contactgegevens:

Overdiemerweg 36, 1111 PP Diemen,

06-28263645 info@kyrafoundation.nl

Bestuurssamenstelling:
Bestuur

Dhr. R. Horseling, voorzitter
Mw. A.H.A. Crebas, penningmeester / secretaris
Mw. W.H. Schärwachter, bestuurslid

Raad van advies
Dhr. B.S. Geerling
Mw. C. Wiersema

Beloningsbeleid: Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen en zijn onbezoldigd.
De werkzaamheden van de leden van de Raad van advies zijn onbezoldigd.

Beloning van het personeel:
Het personeel van de Stichting Kyra Foundation wordt beloond in vergelijk met de CAO Sport.


Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:

Bewoners van Amsterdam (IJburg), Diemen, Weesp en omgeving met elkaar in contact brengen via dieren en natuur, met speciale aandacht voor de mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is de ander te ontmoeten en deel te nemen aan de maatschappij.
En het beheren en instandhouden van de Boerderij op IJburg te Diemen met de daar aanwezige dieren en opstallen ten behoeve van dier- en milieu educatie, sport en welzijn en buurtparticipatie.

Lees hier meer wie wij zijn!

Jaarrekeningen en jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 

Hoofdlijnen Beleidsplan met daarin de statutaire doelstelling van de Stichting en welke werkzaamheden bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.