Hoofdlijnen Beleidsplan 2021

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2021

Doelstelling
Statutaire doelstelling. Wat wil de instelling bereiken?

De Stichting heeft ten doel:
1. het bevorderen van het welzijn van kinderen door animal assited interventies en het voor deze kinderen mogelijk maken van contact met de natuur;
het bevorderen van het welzijn van paarden door middel van educatie aan kinderen en volwassenen;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

 1. De Stichting dient het algemeen belang.
 2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
 3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
  het aanbieden van het lesprogramma Ponymaatjes;
  het aanbieden en onderzoeken van animal assisted interventies met speciale aandacht voor kinderen met autisme;
  het ontplooien van projecten met animal assisted interventies in Fédération Equestre Internationale solidarity (FEI) landen;
  het aanbieden van lesprogramma’s gericht op de natuurbeleving voor kinderen;
  het aanbieden van educatie aan kinderen en volwassenen op het gebied van dierenwelzijn.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

De Boerderij is een kinderboerderij, een ontmoetingsplaats voor de buurt, we geven wekelijks cursussen met de dieren, dagelijks paardrijlessen volgens de principes van Natural Horsemanship, ook voor kinderen met een extra uitdaging in het leven, er is een buurtmoestuin, we organiseren vakantiekampen, en bieden dagelijks dagbesteding aan kinderen en volwassenen met een beperking of speciale behoeftes. De Boerderij op IJburg is rolstoeltoegankelijk, incl de toiletten. Er zijn hulpmiddelen voor het op- en afstijgen van een paard, voor kinderen die rolstoelafhankelijk zijn. We hebben een samenwerking met de Gemeente Amsterdam met Stadspas en met het Jeugdfonds Sport, zodat kinderen die leven op een armoedegrens ook kunnen sporten bij de Boerderij op IJburg. Deze kinderen krijgen gratis materiaal (denk aan cap en paardrijkleding) van de Boerderij op IJburg. Er zijn wekelijks natuur en milieu educatie lessen die worden gegeven door medewerkers en vrijwilligers. De lessen zijn gericht op de omgang met dieren op een zo diervriendelijke manier door oa het omgaan met de aanwezige kinderboerderij dieren. Natuurbeleving zoals oa wildplukken voor de dieren, plant en dierherkenning en moestuinieren. Er worden ook natuur en milieu educatie lessen gegeven in de nabijgelegen natuurgebieden Diemerpark en Diemervijfhoek. De ideële doelstelling van het welzijnswerk wordt gerealiseerd door het betrekken van vrijwilligers. Met elkaar zorgen de medewerkers en de vrijwilligers voor een buurtparticipatie vanuit vooral Amsterdam Oost (vooral IJburg, maar niet uitsluitend) en Diemen. Deze vrijwilligers beheren de kantine, organiseren seizoensfeesten, beheren het voedselpark en de moestuin.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?
Paardrijlessen en ponykampen vormen de belangrijkste bron van inkomsten en maken het bedrijf financieel onafhankelijk van fondsen of subsidies.
In de periode 2018 tot en met 2021 is voor de overgangsperiode van de verhuizing van IJburg naar de huidige locatie in Diemen een beroep gedaan op fondsen: voor de aanleg en de bebouwing van het nog niet bouwrijpe terrein.
Uit de inkomsten van de paardrijlessen wordt de kinderboerderij gefinancierd.
Het terrein wordt gehuurd van het bedrijf Vattenfall. Er wordt een vaste ruimte in het hoofdgebouw aan de organisatie voor buitenschoolse opvang Unikidz verhuurd. Deze organisatie maakt tevens gebruik van de faciliteiten voor kinderen op het terrein, zoals de kinderboerderij en het speelbos en contractueel is vastgelegd dat ze voor minimaal 10.000 euro per jaar aan activiteiten afnemen zoals natuur- en milieu educatie, dierverzorging en activiteiten met de pony’s. Er is een meer jaren contract met Unikidz voor de huur en de activiteiten.
Voor de aanleg van het Voedselbos is subsidie verkregen van de gemeente Amsterdam. Het Voedselbos is inmiddels financieel zelfstandig, gelet op onkosten zoals onderhoud en de aanschaf van nieuwe beplanting. Dat is dankzij hergebruik van materialen en het op bescheiden schaal verhuren van de kleine moestuinen.
De Boerderij doet mee aan de jaarlijkse Grote Clubactie, voor sportclubs en verwerft daardoor een mooi bedrag.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
De inkomsten worden besteed aan het beheren en instandhouden van de Boerderij op IJburg te Diemen met de daar aanwezige dieren en opstallen ten behoeve van dier- en milieu educatie, sport en welzijn en buurtparticipatie. Er is een financiële reserve voor onderhoud, calamiteiten en voor het realiseren van nieuwe plannen.

Hoe wordt het vermogen beheerd?
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur heeft medewerkers gemachtigd voor uitgaven tot 10.000 euro. Controle vind viermaal per jaar plaats in de bestuursvergaderingen.