Natural Horsemanship rijlessen

Natural Horsemanship rijlessen

Bij de Boerderij op IJburg kun je rijlessen volgen. Door de kleine groepjes van maximaal 8 ruiters bij de brons start lessen en van 7 ruiters vanaf de bronslessen kunnen we veel individuele aandacht garanderen. Door het unieke concept gericht op een diervriendelijke rijstijl en door het inzetten van vakkundige instructeurs kunnen wij een stevige basis meegeven in deze mooie sport. Rijlessen zijn er voor kinderen en voor volwassenen.

Kinderen

De rijlessen duren twee uur, waarbij kinderen naast het opzadelen en rijden, ook helpen bij de verzorging van de pony’s. Elke twee maanden wordt er een wedstrijd georganiseerd. We hebben ervoor gekozen om de niveaus te koppelen aan het ponymaatjes opleidingssysteem.

Iedereen start bij de Boerderij op IJburg als ponymaatje. Beheers je alle ponymaatjes vaardigheden? Je bent nu volleerd ponymaatje en toe aan meer uitdaging! Je gaat naar de rijlessen BRONS START.

In de rijlessen BRONS START deel je een pony met een ander kind. Om de week (ongeveer) rijden de kinderen en gaan ze grondwerk of voltige doen. Er is in de lessen veel aandacht voor grondwerk en balans bij het rijden zodat kinderen vertrouwen krijgen op de paardenrug en met veel plezier kunnen leren rijden.

Er zijn op verschillende dagen brons startlessen, plaatsing op dagen is afhankelijk van beschikbare plekken. In de brons start les doen maximaal 8 kinderen mee met maximaal 4 pony’s. Op deze manier leren kinderen nog zowel op de pony als naast de pony veel van elkaar. 

Afhankelijk van ervaring en geleerde vaardigheden kunnen kinderen doorstromen naar hogere niveaus grondwerk – en / of rijlessen.

Vanaf rijles brons start is het lesgeld gebaseerd op 46 lessen per jaar, verdeeld over 12 maanden. De lessen gaan altijd door behalve in de zomervakantie (vandaar de 46 weken).  Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Lessen die vallen op Kerst of Pasen mogen wel worden ingehaald. Hiervoor worden inhaalmomenten georganiseerd. 

Lesovereenkomst en ruiterpaspoort

De Boerderij op IJburg is aangesloten bij de Manege- en Ruiterbond. Bij de lesovereenkomst die wordt getekend voor de lessen hoort een ruiterpaspoort (vanaf brons start rijlessen) waarin oa de wedstrijdpunten worden bijgehouden. Daarnaast wordt vanuit de Manege en Ruiterbond het tijdschrift Manegeruiter verspreid. Iedere deelnemer aan de rijlessen is verplicht om een lesovereenkomst af te sluiten. Jaarlijks wordt er een bijdrage van € 20,00 per jaar gerekend voor het paspoort en tijdschrift, € 10,00 voor iemand met stadspas.

De Manege- en Ruiterbond zegt er dit over:

Met het ruiterpaspoort kom je als ruiter in het bezit van een document dat wordt verstrekt door een manege die aan alle veiligheidseisen voldoet. Deze ruiters weten dat bij de maneges van de Manege & Ruiter Bond onder deskundige begeleiding onder andere lessen, opleidingen, cursussen, buitenritten en wedstrijden georganiseerd worden. In het Manege ruiterpaspoort kan de totale ruitercarrière worden bijgehouden. De resultaten worden aangetekend en afgestempeld in het ruiterpaspoort. Daarnaast is aan het Manege ruiterpaspoort een ongevallenverzekering verbonden. Ook ontvang je vanuit de Manege en Ruiterbond het tijdschrift Manegeruiter 4 x per jaar.

Inschrijfgeld

Voor nieuwe deelnemers geldt inschrijfgeld.

Kosten

  • Rijlessen per maand brons start       € 64,95 voor een maandkaart
  • Rijlessen per maand vanaf brons      €74,95 voor een basiskaart
  • Rijlessen per maand vanaf brons      € 79,95 voor een flexkaart
  • Privéles (uur in totaal)    € 65,00
  • Paspoort jaarbijdrage € 21,00
  • Paspoort jaarbijdrage stadspas € 11,00
  • Inschrijfgeld € 15
  • Inschrijfgeld stadspas gratis

Kinderen met stadspas of recht op Jeugdfonds sport komen in aanmerking voor kortingen.

We hanteren een maand opzegtermijn per de 1e van de volgende maand.

Bij de maandkaart voor brons start kan niet worden ingehaald. Bij een basiskaart (vanaf brons) kan een les niet worden ingehaald, bij een flexkaart mag een les worden ingehaald als er tot 4 uur voor aanvang van de les is afgezegd.

Het lesgeld is gebaseerd op 46 lessen per jaar, verdeeld over 12 maanden. De lessen gaan altijd door behalve in de zomervakantie (vandaar de 46 weken). Lessen die vallen op feestdagen en door ons geannuleerd worden mogen altijd worden ingehaald.

Een privéles kan worden ingehaald wanneer deze 48 uur van tevoren wordt afgezegd.

Wil je meer informatie? We horen het graag. Mail naar pony@boerderijopijburg.nl.

Boerderij op IJburg wil met dieren en natuur zorgen voor verbinding, met speciale aandacht voor iedereen waarvoor het niet vanzelfsprekend is de ander te ontmoeten en deel te nemen aan de maatschappij