Natural Horsemanship rijlessen

Bij de Boerderij op IJburg kun je rijlessen volgen. Door de kleine groepjes van maximaal 8 ruiters kunnen we veel individuele aandacht garanderen. Door het unieke concept gericht op een diervriendelijke rijstijl en door het inzetten van vakkundige instructeurs kunnen wij een stevige basis meegeven in deze mooie sport.

Algemeen

De rijlessen duren twee uur, waarbij kinderen naast het opzadelen en rijden, ook helpen bij de verzorging van de pony’s. Elke twee maanden wordt er een wedstrijd georganiseerd.

Iedereen start bij de Boerderij op IJburg als ponymaatje. Beheers je alle ponymaatjes vaardigheden? Je bent nu volleerd ponymaatje en toe aan meer uitdaging! Je gaat naar de rijlessen BRONS START.

In de rijlessen BRONS START deel je een pony met een ander kind. Om de week (ongeveer) rijden de kinderen en gaan ze grondwerk of voltige doen. Er is in de lessen veel aandacht voor grondwerk en balans bij het rijden zodat kinderen vertrouwen krijgen op de paardenrug en met veel plezier kunnen leren rijden. In de brons start les doen maximaal 8 kinderen mee met maximaal 4 pony’s. Op deze manier leren kinderen nog zowel op de pony als naast de pony veel van elkaar. 

Afhankelijk van ervaring en geleerde vaardigheden kunnen kinderen doorstromen naar hogere niveaus grondwerk – en / of rijlessen. Vanaf de brons rijles rijden kinderen de hele les op een pony. We werken met thema’s, ook grondwerkles wordt gedurende het lesjaar ingepland bij de rijlessen.

Leasen van een pony

Veel kinderen willen graag een eigen pony. Voor ouders is dit vaak niet haalbaar. Daarom hebben we bij de Boerderij lease pony’s. Kinderen kunnen op een vaste pony in de lessen rijden en doen daarnaast mee aan een NH grondwerkles.

Abonnement

We werken met een kwartaalabonnement die 3 maanden geldig is. Lesgeld is gebaseerd op 46 lessen per jaar, verdeeld over 12 maanden. Het lesgeld wordt per maand geïncasseerd. De kwartalen starten op 1 sept, 1 dec, 1 maart en 1 juni. Iedereen heeft de mogelijkheid om 2 gemiste lessen per kwartaal in te halen, mits op tijd afgemeld in het Klantenportaal. Deze gemiste lessen kunnen, indien mogelijk bij voldoende ruimte, worden ingehaald binnen het lopende kwartaal.

Opzegtermijn is 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal.

De lessen gaan altijd door behalve in de zomervakantie (vandaar de 46 weken), deze lessen kunnen dan ook niet worden ingehaald. Op enkele feestdagen gaan de lessen niet door, deze mogen altijd ingehaald worden (wel binnen het kwartaal!), ook lessen die door ons geannuleerd worden vanwege bv ziek personeel kunnen binnen het lopende kwartaal worden ingehaald. Lessen die geannuleerd worden door onvoorziene omstandigheden (bv code rood) kunnen niet worden ingehaald.

Een privéles kan worden ingehaald wanneer deze 48 uur van tevoren wordt afgezegd.

Lesovereenkomst en ruiterpaspoort

De Boerderij op IJburg is aangesloten bij de Manege- en Ruiterbond. Bij de lesovereenkomst die wordt getekend voor de lessen hoort een ruiterpaspoort (vanaf brons start rijlessen) waarin oa de wedstrijdpunten worden bijgehouden. Daarnaast wordt vanuit de Manege en Ruiterbond het tijdschrift Manegeruiter verspreid. Iedere deelnemer aan de rijlessen is verplicht om een lesovereenkomst af te sluiten. Jaarlijks wordt er een bijdrage van € 24,00 per jaar gerekend voor het paspoort en tijdschrift, € 12,00 voor iemand met stadspas.

De Manege- en Ruiterbond zegt er dit over:

Met het ruiterpaspoort kom je als ruiter in het bezit van een document dat wordt verstrekt door een manege die aan alle veiligheidseisen voldoet. Deze ruiters weten dat bij de maneges van de Manege & Ruiter Bond onder deskundige begeleiding onder andere lessen, opleidingen, cursussen, buitenritten en wedstrijden georganiseerd worden. In het Manege ruiterpaspoort kan de totale ruitercarrière worden bijgehouden. De resultaten worden aangetekend en afgestempeld in het ruiterpaspoort. Daarnaast is aan het Manege ruiterpaspoort een ongevallenverzekering verbonden. Ook ontvang je vanuit de Manege en Ruiterbond het tijdschrift Manegeruiter 4 x per jaar.

Inschrijfgeld

Voor nieuwe deelnemers geldt inschrijfgeld.

Kosten

  • Rijlessen per maand      €82,50
  • Lease € 155,00
  • Privéles (uur in totaal)    € 70,00
  • Lesovereenkomst en paspoort jaarbijdrage € 24,00
  • Lesovereenkomst en paspoort jaarbijdrage stadspas € 12,00
  • Inschrijfgeld € 17,50
  • Inschrijfgeld stadspas gratis

Kinderen met stadspas of recht op Jeugdfonds sport komen in aanmerking voor kortingen. Er zijn kortingen mogelijk voor kinderen van ouders die tot 140 procent sociaal minimum inkomen hebben. Stuur een mail naar info@boerderijopijburg.nl om te overleggen over de kosten.

Wil je meer informatie? We horen het graag. Mail naar pony@boerderijopijburg.nl.