Zorg

Bij de Boerderij op IJburg is het mogelijk om dagbesteding te volgen, mee te doen aan speciale zorgactiviteiten en om begeleid te worden door een sociaal pedagogisch hulpverlener. De activiteiten die worden aangeboden zijn verschillend in intensiteit en sluiten aan op iedere individuele hulpvraag. Mogelijke activiteiten zijn:

  • Dagbesteding voor (jong)volwassenen
  • Dagbesteding voor kinderen
  • Individuele begeleiding
  • Groepsbegeleiding op onze locatie
  • Paardrij- en natuurgroepslessen aangepast aan de doelgroep

Tijdens de dagbesteding kan je in kleine groepen aan de slag met het verzorgen van de dieren, het bijhouden van de moestuin en het onderhouden van de locatie. We stemmen de begeleiding af op ieders wensen en doelen. Elk half jaar doen we een evaluatie, bij voorkeur samen met de ouders. De individuele begeleiding kan bestaan uit een kort of lang traject rondom elke hulpvraag. De Boerderij werkt hiervoor samen met een sociaal pedagogisch hulpverlener. De paardrij- en natuurlessen die de Boerderij aanbiedt kunnen worden afgestemd op groepen met speciale behoeften. Het lesprogramma wordt afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers. Ook binnen de reguliere lessen is er plek voor kinderen met een speciale behoefte.

Er wordt getracht om voor iedere hulpvraag van kind, jongere of volwassene een oplossing te vinden en een passend programma op te stellen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@boerderijopijburg.nl.