BSO regels

Het is voor buitenschoolse opvang organisaties en kinderdagverblijven mogelijk om de Boerderij te bezoeken buiten en gedurende openingstijden. Hiervoor dient u zich op te geven via info@boerderijopijburg.nl of door een bericht te sturen naar 06-28263645. Voor het bezoek vraagt de Boerderij een vergoeding van 1 euro per kind. Deze vergoeding draagt bij aan het behoud van de Boerderij, de Boerderij krijgt geen structurele subsidie en is dus afhankelijk van bijdragen zoals deze. De bijdrage kan per factuur of contant betaald worden. Wanneer je als organisatie lessen afneemt bij de Boerderij komt deze bijdrage te vervallen. Je dient je dan wel nog steeds aan te melden van te voren.

Het kan voorkomen dat een bezoek niet mogelijk is doordat er al een andere organisatie op bezoek is. Daarom horen we het ook graag als jullie kort van te voren plannen maken om naar de Boerderij te gaan.

Voor een BSO uitje bij de Boerderij op IJburg gelden de volgende spelregels:

  1. Kinderen van 7 jaar en ouder – met zwemdiploma – kunnen in principe zonder directe begeleiding op het terrein spelen. Voor jongere kinderen is direct toezicht noodzakelijk.
  2. De BSO zorgt ervoor dat de kinderen goed gekleed zijn in overeenstemming met het weer. Het is handig extra setjes droge kleren mee te nemen (of dit zelfs voor elk kind mee te nemen).
  3. Er mag niet gezwommen worden in de sloten op de Boerderij.
  4. De BSO draagt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor de kinderen. Tijdens het vrij spelen ligt de verantwoordelijkheid van het toezicht houden bij de begeleiders van de BSO. Bij georganiseerde groepsactiviteiten zijn de medewerkers van de Boerderij medeverantwoordelijk. Bij de groepsactiviteiten dient per tien kinderen één begeleider van de BSO aanwezig te zijn die actief meehelpt bij de groepsactiviteit.
  5. Onze medewerkers houden zich aan de door ons opgestelde gedragscode. Bij bezoekers (kinderen, begeleiders, ouders) gaan we – ervan uit dat ook zij zich gedragen naar de door ons opgestelde algemene omgangsregels. Deze regels zijn hier te vinden.