Boerderij op IJburg krijgt vaste plek

Boerderij op IJburg krijgt vaste plek

De afgelopen anderhalve week hebben wij ingesproken bij het stadsdeel en diverse commissies van de gemeenteraad van Amsterdam over de mogelijke oplossingen voor de Boerderij. De tijd dringt: op 1 juni 2017 eindigt ons contract. We riepen de raadsleden en wethouders op actief bij te dragen aan de discussie en de toekomst van de Boerderij veilig te stellen. Met een geweldig resultaat! Tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening zei wethouder Van der Burg toe dat er sowieso een plek komt voor de Boerderij en als daar extra kosten mee gemoeid zijn, bijvoorbeeld voor het bouwrijp maken van een kavel, de gemeente Amsterdam zal bijdragen. Geweldig nieuws dus! We hopen jullie binnenkort meer te kunnen vertellen over waar de Boerderij heen kan en op wat voor een termijn. Zelf hopen wij nog steeds dat we kunnen blijven waar we nu zitten en zullen ons daar hard voor maken!

Onderstaand een stuk uit de spreektekst voor de commissie Jeugd bedoeld om het belang van behoud van de Boerderij over te brengen:

“Met vrijwilligers, personeel en onze dieren geven wij op onze locatie in IJburg vorm aan onze doelstelling, te weten: bewoners met elkaar in contact brengen via dieren en natuur, met speciale aandacht voor die mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is de ander te ontmoeten en deel te nemen aan de maatschappij.

We zijn een kinderboerderij, ontmoetingsplaats voor de buurt, we geven cursussen met de dieren, paardrijlessen, we hebben een natuurclub met eigen moestuin, een buurtmoestuin, organiseren vakantiekampen, hebben een speciaal programma voor kinderen met autisme en werken samen met jeugdzorgcentra.

Jaarlijks bezoeken 50.000 mensen de Boerderij, wekelijks nemen 250 kinderen deel aan onze activiteiten, al meer dan 1000 kinderen hebben deelgenomen in twee jaar waaronder 200 kinderen via de Stadspas, het Jeugdsportfonds en stichting Sina, jaarlijks hebben we 30 maatschappelijke stagiaires en zijn de eerste plek in Nederland waar kinderen in armoede kunnen leren paardrijden. De stichting die de Boerderij beheert is erkend stagebedrijf, werkt volgens het protocol in veilige handen, is aangesloten bij een zorgkoepel en heeft het GD keurmerk zoönose.

Met onze activiteiten vergroten we de participatie in de buurt, vergroten de kennis over dieren en de natuur bij kinderen en volwassenen, geven kinderen in armoede de kans om gelijkwaardig deel te nemen en bieden hen een breder netwerk.

We ontvangen geen structurele subsidie en de Boerderij is een buurtinitiatief. We zien de kinderboerderij als een vliegwiel voor maatschappelijke verandering, spontane ontmoeting en als platform voor experimenten in de buurt rondom allerlei maatschappelijke thema’s.”