De nieuwe Boerderij: help je mee?

Bestuur / Raad van Advies

Rob Horseling – voorzitter

Aya Crébas – penningmeester

Anette Bosma – secretaris

 

De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Met het bestuur kan contact worden opgenomen via info@boerderijopijburg.nl en 06-28263645