De nieuwe Boerderij: help je mee?

Bestuur / Raad van Advies

Rob Horseling – voorzitter

Aya Crébas – penningmeester

Anette Bosma – secretaris

Willie Scharwächter – bestuurslid

Paulien Schopman – lid Raad van Advies

 Bas Geerling – lid Raad van Advies

 

De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Met het bestuur kan contact worden opgenomen via info@boerderijopijburg.nl en 06-28263645