Steun ons & sponsorpagina

Verborgen Dieren Route

In het Diemerpark is de Verborgen Dierenroute gerealiseerd, een project van Bright Up in samenwerking met stadsecoloog Martin Melchers, kunstenaar Leone Schröder en het IJburgse bedrijf CrozzRoads.

Er zijn waterputten beschilderd met verborgen dieren die in het park leven. Dieren die er wel zijn maar je niet of nauwelijks ziet. Dieren zoals de vos, rugstreeppad en de ringslang. Per waterput worden vier zijden beschilderd met informatie over één specifiek dier. Er is aandacht voor de natuurlijke leefomgeving, jongen, voedsel vijanden en andere bijzonderheden.

Er is ook een interactieve app ontwikkeld. Met de app “Verborgen Dieren Diemerpark” kan per waterput achtergrondinformatie verkregen worden over hetgeen er op de beschildering te zien is. Omdat er nog geen wifi in het park is kan de app het beste thuis gedownload worden.

 

waterput met ringslang

waterput met ringslang